POLITYKA PRYWATNOŚCI

W Cresa rozumiemy i szanujemy znaczenie ochrony prywatności wszystkich informacji, które pozyskujemy od gości odwiedzających naszą stronę internetową. Z uwagi na ten fakt wprowadziliśmy poniższe wytyczne mające na celu zapewnienie takiej ochrony.

Dane gromadzone przez Cresa
Cresa gromadzi informacje o gościach odwiedzających naszą stronę internetową podczas rejestracji na naszej stronie internetowej oraz podczas korzystania przez nie z różnych funkcji naszej strony internetowej. Gromadzone informacje to dane takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres e-mail. Niektóre działania podejmowane na stronie internetowej wymagają użycia konta użytkownika i hasła, które udostępnia Cresa.
Cresa gromadzi dane dotyczące wizyt gości odwiedzających stronę internetową. Przykładowo, za pośrednictwem dzienników serwera sieci Web i plików cookie przeglądarki internetowej, Cresa monitoruje statystyki takie jak liczba gości na naszej stronie internetowej, odwiedzane podstrony, stosowane przeglądarki internetowe oraz domeny, z których nastąpiło przekierowanie (np. „msn.com” lub „google.com”), przy czym żadne z tych danych nie są łączone z gośćmi jako konkretnymi osobami.

Wykorzystywanie danych przez Cresa
Cresa wykorzystuje wyżej wymienione statystyki w celu poprawy wzornictwa, układu i zawartości swojej strony internetowej, w celu monitorowania jej wydajności oraz w celu zapewnienia gościom łatwiejszego korzystania z niej. Cresa może przechowywać dane dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej przez gościa w celu spersonalizowania jego kolejnych wizyt i dostosowania ich do jego zainteresowań. Cresa wykorzystuje inne dane pozyskiwane za pośrednictwem swojej strony internetowej w celach wewnętrznych oraz podejmuje uzasadnione środki ostrożności, aby chronić wszelkie ujawniane jej dane osobowe. Cresa nie sprzedaje ani nie ujawnia żadnym stronom trzecim danych osobowych gromadzonych w procesie rejestracji lub pozyskanych w inny sposób podczas korzystania z jej strony internetowej, z wyjątkiem przypadków, w których będą wymagać tego obowiązujące przepisy prawa. Cresa nie wykorzystuje danych przekazanych jej przez gości w celu zabiegania o ich wizyty lub kontaktowania się z nimi, z wyjątkiem przypadków, w których gość poprosił o to w wyraźny sposób.

Informacje stron trzecich
Cresa nie ponosi odpowiedzialności za zawartość lub zasady ochrony prywatności żadnych stron internetowych należących do stron trzecich, do których Cresa może udostępniać łącza. Takie łącza prowadzą do serwerów utrzymywanych przez inne firmy i organizacje i są udostępniane wyłącznie w ramach usługi świadczonej na rzecz gości. Co więcej, Cresa nie udziela żadnych oświadczeń odnośnie do dokładności lub źródła informacji zawartych na takich serwerach stron trzecich lub zwartości jakichkolwiek plików, które gość może pobierać z takich stron.

Polityka ochrony prywatności Cresa może być okresowo aktualizowana, a goście powinni regularnie zapoznawać się z jej treścią.