Przemysł

„Siły zmieniające reguły gry – takie jak handel elektroniczny i wielokanałowość – w znaczący sposób wpływają na branżę przemysłową. Identyfikowanie powstających rynków, strategiczne rozmieszczanie centrów dystrybucji oraz wykorzystywanie najlepszych dostępnych puli siły roboczej ma dziś znaczenie większe niż kiedykolwiek”.

Nasi konsultanci monitorują łańcuch dostaw w kompleksowy sposób.

Jesteśmy świadomi tego, jak odpowiednie nieruchomości mogą zapewnić cenną elastyczność logistyczną, co pozwala nam spojrzeć na koszty najmu w szerszej perspektywie – z uwzględnieniem kosztów transportu, paliwa i siły roboczej.  

Zespół Cresa do spraw przemysłu stosuje podejście oparte na danych, aby opracowywać alternatywne scenariusze biznesowe, a następnie uwzględnia twarde dane w procesie doboru lokalizacji i cech, dzięki którym nasi klienci mogą otrzymać kompleksowe rozwiązanie sprzyjające długotrwałym sukcesom. Nasze kompleksowe podejście integruje procesy modelowania łańcucha dostaw i sieci dystrybucji, racjonalizację zapasów oraz usprawnienia operacyjne lean i six sigma z analizą siły roboczej, mediów, podatków i środków motywujących do rozwoju gospodarczego. W ten sposób jesteśmy w stanie opracowywać scenariusze, które będą spełniać wymogi w dziedzinie operacji, czasu dostaw i zapewnienia jakości przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

Twoja firma może potrzebować modernizacji, bardziej kompetentnych pracowników, dodatkowych czynników wspierających rozwój, lepszej integracji niedawnych przejęć, a może nawet wycofania się z określonych działań. Dysponujemy doświadczeniem branżowym i specjalistyczną wiedzą, dzięki którym możemy wykorzystać swoją dogłębną znajomość rynku nieruchomości i łańcucha dostaw, dystrybucji oraz metod racjonalizacji zapasów, aby znaleźć rozwiązanie dopasowane do Twoich unikalnych potrzeb. Współpracujemy wyłącznie z najemcami, aby zapewniać maksymalną bezstronność i udzielać rekomendacji leżących w najlepszym interesie naszych klientów.

Oferujemy kompleksową gamę usług – od analizy danych, przez planowanie strategiczne i strukturyzację finansową, aż po zarządzanie transakcjami i projektami – dostępnych z poziomu pojedynczego punktu kontaktu:

- Doradztwo w dziedzinie łańcucha dostaw

- Analiza sieci dystrybucji

- Racjonalizacja stanu zapasów

- Analiza siły roboczej (stawki, podaż, konkurencja na rynku pracy)

- Strategia zarządzania lokalizacją

- Negocjacje w zakresie środków motywujących do rozwoju

- Business intelligence | Pulpity nawigacyjne Valo Technology na potrzeby BI (hiperłącze)

- Zarządzanie transakcjami

- Zarządzanie projektami

- Strategie zarządzania portfelami

- Zarządzanie najmem

- Rynki kapitałowe

- Usługi związane z obiektami

Pozwól, że znajdziemy blisko Ciebie kogoś z doświadczeniem w przemyśle.

Znajdź miejscowego doradcę
Blog
September 25, 2020

How is solar impacting manufacturing in California?

California leads the nation both in manufacturing and solar energy usage, says Justin Walseth, Principal, Cresa San Diego. Will manufacturing leaders be able to keep up with the state’s changing environmental standards?
Blog
August 5, 2020

Marketing Your Space with Video

To demonstrate the quality of your space, it is vital to properly market your office through diverse multimedia. Whether it’s for an upcoming sublease or sale, or just to demonstrate your company’s value to potential talent, a virtual tour video serves as an innovative and interactive asset.