Insight

Tom Listowski Partnerem i Dyrektorem Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Cresa

October 4, 2017

Międzynarodowa firma doradcza Cresa poinformowała, że wybitny ekspert Tom Listowski został Partnerem i Dyrektorem Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią.

Tom będzie odpowiadał przede wszystkim za usługi doradztwa na rzecz międzynarodowych firm zainteresowanych wejściem na rynki Europy Środkowo-Wschodniej i utworzeniem nowych platform produkcyjnych lub logistycznych, a także na rzecz podmiotów już obecnych w regionie i planujących dalszą ekspansję. Do zakresu jego obowiązków należy realizacja projektów strategicznych, nadzór nad pracami zespołu i wszystkimi transakcjami dotyczącymi powierzchni i zakupu gruntów na cele przemysłowe i magazynowe, koordynacja projektów międzynarodowych i zarządzanie relacjami z najemcami.

– Sektor nieruchomości przemysłowych i magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej rozwija się dynamicznie, o czym świadczy rekordowy popyt wśród najemców, poziom podaży nowej powierzchni i liczba realizowanych inwestycji. Naszym zdaniem tak wysoka dynamika rozwoju tego rynku w naszym regionie utrzyma się w najbliższych latach dzięki dużej aktywności firm produkcyjnych, sieci handlowych, operatorów logistycznych i coraz większego znaczenia sektora e-commerce – mówi Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Cresa.

– Koncentrujemy się wyłącznie na najemcach. Zapewniamy kompleksowe i transparentne usługi doradztwa w zakresie pozyskiwania powierzchni przemysłowych lub magazynowych, które nie tylko ułatwiają dalszy rozwój w aktualnych warunkach, lecz także umożliwiają optymalizację kosztów, zwiększenie efektywności i ograniczenie ryzyka – dodaje Tom Listowski.

– Przywiązujemy bardzo dużą wagę do jakości informacji i usług oferowanych najemcom z różnych sektorów. Chcemy w pełni poznać specyfikę ich działalności i czynniki istotne przy wyborze lokalizacji. Tylko w ten sposób możemy zaproponować i dostarczyć rozwiązania, które pozwalają osiągnąć wyznaczone cele – podsumowuje Tom Listowski.

Karierę zawodową Tom rozpoczął w Sydney, w Australii, w firmach Connell Wagner i Property Surveyors Ltd. Na początku 2005 roku przeprowadził się do Londynu, gdzie związał się z Fulcrum Corporate, a pod koniec 2006 roku dołączył do polskiego oddziału firmy CBRE, w której od 2008 roku pełnił funkcję dyrektora działu nieruchomości przemysłowych i logistycznych na Polskę, a następnie na Europę Środkowo-Wschodnią. W 2012 roku Tom został dyrektorem działu powierzchni przemysłowych i logistycznych w Polsce oraz relacji z klientami korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Cushman & Wakefield. Obsługiwał klientów takich jak Polaris Inc., Kellogg Company, Tesco, UPS, Pepco, Sonoco, ABC Group, Benteler, Graham Packaging i ABM Greiffenberger. Dzięki jego zaangażowaniu firma Cushman & Wakefield znacząco zwiększyła obecność na rynku nieruchomości przemysłowych i magazynowych w Polsce. Stworzył jeden z najlepiej funkcjonujących działów firmy w Europie, o czym świadczą uzyskane nagrody branżowe.

Cresa, z siedzibą w Waszyngtonie, jest największą na świecie firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych świadczącą usługi wyłącznie w zakresie reprezentacji najemcy. Oferując usługi reprezentacji najemcy na zasadzie wyłączności, bez pośrednictwa na rzecz wynajmujących i deweloperów, Cresa zapewnia obiektywne i wiarygodne rozwiązania biznesowe, pozbawione ryzyka konfliktu interesów. Kompleksowy zakres usług oferowanych przez firmę Cresa obejmuje każdy aspekt procesu transakcyjnego z udziałem nieruchomości, od planowania strategii, analizy struktury demograficznej pracowników i strategii miejsc pracy oraz wyboru lokalizacji, przez negocjacje zachęt dla najemcy, badania rynku, zapewnienie finansowania, do zarządzania transakcjami, projektami, portfelami nieruchomości oraz relokacją. Cresa oferuje klientom zindywidualizowane rozwiązania prowadząc działalność w ponad 60 biurach na całym świecie. Więcej informacji: www.cresa.com/poland.