Firm

Reprezentacja najemcy

Nieruchomości są jednym z narzędzi biznesowych. Służą nie tylko zaspokojeniu potrzeb związanych z działalnością operacyjną, lecz także pomagają poprawić wizerunek firmy, pozyskać najbardziej utalentowanych pracowników i zwiększyć rentowność.

Z tego względu przy wyborze odpowiedniej nieruchomości kluczowe znaczenie mają cele strategiczne najemcy. Przed analizą zapotrzebowania na powierzchnię zastanawiamy się nad potrzebami biznesowymi naszego klienta. Ich poznanie umożliwia nam podjęcie przemyślanych i ukierunkowanych działań.

Nasze usługi kierujemy wyłącznie do najemców nieruchomości komercyjnych. Nie obsługujemy wynajmujących ani deweloperów, dzięki czemu zapewniamy usługi doradcze w sposób całkowicie bezstronny i unikamy konfliktów interesów. Koncentrując się tylko na sprawach najemców pomagamy w wyrównaniu szans w konfrontacji z wynajmującymi. Działamy w interesie najemcy w pełnym znaczeniu tego słowa.

W tym celu oferujemy kompleksowe i w pełni zintegrowane usługi na każdym etapie eksploatacji nieruchomości – od zaplanowania transakcji po jej sfinalizowanie. Usługi te umożliwiają realizację celów wynikających ze strategicznych założeń. Proponujemy rozwiązania, które obniżają koszty, zwiększają efektywność operacyjną oraz wydajność pracowników.

Dlaczego reprezentacja najemców jest tak ważna?

Z badania przeprowadzonego przez Center for Real Estate and Urban Analysis przy George Washington University w USA pt. „Conflicts of Interest in Commercial Real Estate Transactions: Who Represents the Tenant?" („Konflikty interesów w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych. Kto reprezentuje najemcę?”) wynika, że w branży tej nie tylko występują konflikty interesów, lecz także obecne praktyki ich ujawniania są niewystarczające. PRZECZYTAJ PEŁNY TEKST BADANIA

MISJA

Naszą misją jest dostarczanie indywidualnie opracowanych rozwiązań wyłącznie najemcom korporacyjnym poprzez oferowanie w pełni zintegrowanych usług dostosowanych do planów biznesowych, aby zapewnić klientom maksymalne oszczędności i przekraczać ich oczekiwania.

WIZJA

Chcemy być firmą wyjątkową w branży nieruchomości komercyjnych. Obsługa klienta jest dla nas ważniejsza od samej transakcji – nasi doradcy koncentrują się przede wszystkim na potrzebach najemcy.

WARTOŚCI

W relacjach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych kierujemy się nadrzędną zasadą „Postępuj właściwie”. Zawsze postępujemy zgodnie z najlepszym interesem klienta, którego sukces jest dla nas najważniejszy. W każdej sytuacji traktujemy naszych klientów i pracowników uczciwie oraz z należnym im szacunkiem i godnością.