Firm

Konflikty interesów

Czy konflikty interesów rzeczywiście występują?

Z badania przeprowadzonego przez Center for Real Estate and Urban Analysis przy George Washington University w USA pt. „Conflicts of Interest in Commercial Real Estate Transactions: Who Represents the Tenant?" („Konflikty interesów w transakcjach na rynku nieruchomości komercyjnych. Kto reprezentuje najemcę?”) wynika, że w branży tej nie tylko występują konflikty interesów, lecz także obecne praktyki ich ujawniania są niewystarczające. PRZECZYTAJ PEŁNY TEKST BADANIA

„Jeżeli zgodnie z etyką prawniczą prawnik lub kancelaria prawna nie mogą reprezentować zarówno wynajmującego, jak i najemcy [przy tej samej transakcji najmu]… czy rozbieżne interesy tych stron potrafi właściwie reprezentować jedna [firma nieruchomościowa]?"

Peter Smirniotopoulos
Profesor George Washington University

„Badanie opublikowane przez Petera Smirniotopoulosa, profesora George Washington University, dostarcza kolejnych argumentów krytykom firm, które świadczą usługi na rzecz obu stron transakcji. Obowiązujące obecnie praktyki dotyczące ujawniania konfliktów interesów mogą okazać się niewystarczające do ich rozstrzygania."

„Wall Street Journal”, 30 listopada 2014 r.