Justin Headshot
Ottawa

Justin Levine

Senior Advisor

Correspond

Ottawa
130 Slater Street
Suite 1000
Ottawa, ON K1P 6E2

Contact

Mobile
613.862.4792
Landline
613.688.7200
Email
jlevine@cresa.com