Insight

60% więcej podpisanych umów najmu na trójmiejskim rynku biurowym

December 14, 2017

Trójmiasto znajduje się na podium miast regionalnych w Polsce, zaraz za Krakowem i Wrocławiem, pod względem wielkości rynku biurowego (z zasobami na poziomie 693 000 mkw.). Według najnowszego raportu firmy doradczej Cresa „Occupier Economics: Rynek biurowy w Trójmieście III kw. 2017” w pierwszych trzech kwartałach absorpcja powierzchni biurowej na lokalnym rynku osiągnęła rekordowy wynik 62 600 mkw., przy średniej wartości dla ostatnich 5 lat wynoszącej niecałe 39 000 mkw.

- Najemcy biurowi w pełnym zakresie dostrzegli potencjał Trójmiasta. Jakość życia, rozwój Pomorskiej Kolei Metropolitalnej czy duża liczba studentów to tylko niektóre czynniki zachęcające firmy do rozwoju swojego biznesu w aglomeracji. Najczęściej wybierają przy tym takie kompleksy i budynki biurowe jak Alchemia, Olivia, Garnizon czy Neptun” – mówi Michał Rafałowicz, Dyrektor Regionu Pomorskiego w Cresa Polska.

Zasoby powierzchni biurowej w Trójmieście powiększyły się od początku roku o 62 500 mkw., ponieważ do użytku oddanych zostało sześć projektów, w tym Alchemia – faza III (36 000 mkw.), BCB Business Park – B2 (9 250 mkw.) i Tensor Z (6 600 mkw.). W budowie wciąż pozostaje blisko 135 000 mkw. Kończy się między innymi realizacja najwyższego budynku w Trójmieście – Olivia Star (ok. 40 000 mkw.), którego oddanie do użytku przewidziane jest na grudzień tego roku.

Ilość pustostanów na koniec III kw. wyniosła 58 500 mkw., co stanowiło 8,4% całkowitych zasobów biurowych regionu (spadek o 3,6 p.p. rok do roku). Od początku roku podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię 95 050 mkw., co stanowi wzrost o blisko 60% w stosunku do wyniku zanotowanego w identycznym okresie ubiegłego roku. Największą nową umową od początku roku jest ekspansja Amazon w Olivia Business Centre (7 100 mkw.), a także wynajęcie przez firmę Swarovski 6 100 mkw. w Yoko. Grupa Energa przedłużyła umowę na 15 100 mkw. w budynku Olivia Gate w kompleksie Olivia Business Centre.

- Rozwój rynku powierzchni biurowych w Trójmieście ma znaczący wpływ na poziom bezrobocia, który obecnie wynosi tam tylko 3,2%. Zatrudnienie w sektorze finansowym i biznesowym na koniec 2017 roku powinno przekroczyć 81 100. Dzięki dostępności kadry ze znajomością języków skandynawskich i wielu połączeniom z krajami nordyckimi spodziewamy się wejścia na ten rynek kolejnych firm z rejonu nadbałtyckiego – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor Działu Badań Rynkowych i Doradztwa w Cresa Polska.

Cresa, z siedzibą w Waszyngtonie, jest największą na świecie firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych świadczącą usługi agencyjne wyłącznie w zakresie reprezentacji najemcy. Oferując usługi reprezentacji najemcy na zasadzie wyłączności Cresa zapewnia obiektywne i wiarygodne rozwiązania biznesowe, pozbawione ryzyka konfliktu interesów. Kompleksowy zakres usług oferowanych przez firmę Cresa obejmuje każdy aspekt procesu transakcyjnego z udziałem nieruchomości, od planowania strategii, analizy struktury demograficznej pracowników i strategii miejsc pracy oraz wyboru lokalizacji, przez negocjacje zachęt dla najemcy, badania rynku, zapewnienie finansowania, do zarządzania transakcjami, projektami, portfelami nieruchomości oraz relokacją. Cresa oferuje klientom zindywidualizowane rozwiązania prowadząc działalność w ponad 60 biurach na całym świecie. Więcej informacji: www.cresa.com/poland.