Badanie Watkins wyznacznikiem w branży

Firma Watkins Research Group, Inc. przeprowadziła wspólnie z Flaspöhler Research Group wywiady z 273 osobami odpowiedzialnymi za decyzje dotyczące nieruchomości w korporacjach z Ameryki Północnej, które najczęściej korzystają z usług firm nieruchomościowych. W przeprowadzonym badaniu uwzględniono 23 firmy świadczące usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych i wskazano kluczowe czynniki wpływające na ich wybór przez klientów.

Godna polecenia

„Czy poleciłbyś innym usługi tej firmy?” – to najważniejsze pytanie, jakie można zadać klientom firmy usługowej. Zadano je ponad 200 przedstawicielom organizacji korzystających z usług 23 firm działających na rynku nieruchomości, w tym największych międzynarodowych korporacji. Wynik był jednoznaczny:

Firmę Cresa poleciłoby 83,5% respondentów. Druga firma w rankingu uzyskała 33,3% wskazań.

Pozytywny wynik oznacza, że więcej klientów poleciłoby niż odradzałoby skorzystanie z usług danej firmy. Z wykresu obok wynika, że tylko 5 firm uzyskało pozytywny wynik w tej kategorii.

Wybór jednoznaczny

W badaniu Watkins przeanalizowano również czynniki, które wpływają na wybór konkretnej firmy przez klientów: wkład w wynik finansowy oraz silna orientacja na klienta. Firmy, które otrzymały pozytywne oceny w obu tych kategoriach, znalazły się w prawym górnym rogu wykresu. Cresa uzyskała najlepszy możliwy wynik.

Dyrektorzy działów nieruchomości korporacyjnych bardzo wysoko ocenili nasze możliwości w zakresie wkładu w wynik finansowy oraz orientację na klienta.

Wysoki poziom obsługi klienta

W badaniu Watkins spytano także respondentów o 10 najważniejszych czynników efektywnej obsługi klienta.

W każdej z 10 kategorii firma Cresa uzyskała wynik lepszy od średniej dla całej branży.

Po obliczeniu łącznej oceny Cresa znalazła się w pierwszej dwójce rankingu.

Z kolei pod względem średniej oceny dla 23 firm, Cresa osiągnęła wynik lepszy od średniej dla wszystkich 10 czynników.

Co to oznacza dla Klienta?

Badanie Watkins dostarcza bardzo cennych informacji o firmach świadczących usługi w zakresie nieruchomości korporacyjnych oraz o opiniach klientów. Niezależnie od sposobu interpretacji jego wyników, badanie jednoznacznie wskazuje, że nasi klienci bardzo cenią sobie współpracę z firmą Cresa.

Wyniki badania potwierdzają, że sposób, w jaki prowadzimy działalność, jest zgodny z oczekiwaniami klientów. Nasi klienci nie tylko nas lubią – polecają nas innym.

Pozytywne oceny motywują nas do dalszego działania. W Cresa rozumiemy, że obsługa klienta to proces ciągły i każdego dnia musimy dbać o najwyższy poziom usług.

Zamierzamy nadal to robić.